BKR Toetsing

Wanneer u een kredietaanvraag indient of bijvoorbeeld een telefoonabonnement wil hebben, dan wordt deze aanvraag door de kredietverstrekker of mensen van bijvoorbeeld Belcompany of the Phonehouse aangenomen. Dat zij uw aanvraag in behandeling nemen, wil echter niet altijd zeggen dat u het krediet of het abonnement ook daadwerkelijk krijgt. Dit is vaak het gevolg van […]