Doorlopend Krediet

Een doorlopend krediet is samen met de persoonlijke lening een vorm van consumptief krediet, en die dus met name voor consumenten bedoeld is. Een doorlopend krediet is een flexibele lening: vooraf wordt een kredietplafond bepaald, en het is mogelijk om zelf te bepalen wanneer u daadwerkelijk geld opneemt. Men zou kunnen stellen dat een iedereen die rood mag staan op zijn of haar betaalrekening een doorlopend krediet heeft. Echter, aflossen is niet verplicht bij rood staan, waar bij een doorlopend krediet afspraken worden gemaakt over het aflossen.

Wat is een doorlopend krediet precies?

Een doorlopend krediet is een consumptieve leenvorm. Vooraf wordt een kredietplafond besproken en een looptijd. Vervolgens is het tijdens deze looptijd mogelijk om telkens geheel of gedeeltelijk een leensom zo groot als het kredietplafond op te nemen. Vaak worden doorlopende kredieten gebruikt voor het inrichten van een huis. U weet dan dat u gaat inrichten, maar niet precies waaraan, waar, wanneer en hoeveel geld u uit zal geven.

Looptijd en rente

Zowel looptijd als rente worden van tevoren bepaald. Echter, deze kunnen tijdens de looptijd veranderen. De rente die u moet afdragen is relatief hoog: zowel die van een hypotheek als een persoonlijke lening zijn lager. Er is namelijk geen onderpand en door de flexibiliteit van de lening moet er meer betaald worden.

Voordelen en nadelen van een doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet is het mogelijk om zonder boetes af te lossen. Verder kunnen bedragen die eerder opgenomen zijn, vaker dan eens worden opgenomen. Zowel het opnieuw opnemen als het tussentijds aflossen zijn grote voordelen van een doorlopend krediet. Bij een persoonlijke lening is dit niet het geval. Er moet echter wel een prijs betaald worden voor deze flexibiliteit. Door de flexibiliteit van een doorlopend krediet wordt er meer vergoeding gevraagd dan bij een persoonlijke lening het geval is. Dit drukt zich meestal uit in een hoger rentepercentage.