Archive for the 'BKR Begrippen' Category

BKR Registratie

Wanneer u een krediet afsluit, dan wordt dit nagenoeg altijd geregistreerd bij het BKR. Bijna iedere financiële instantie is aangesloten bij het BKR. Maar niet alleen financiële instellingen, maar ook aanbieders van telefoonabonnementen zijn vaak aangesloten bij het BKR. Als u dus een lening, hypotheek of telefoonabonnement afsluit, dan registreert het BKR de gegevens. Waarom […]

BKR Toetsing

Wanneer u een kredietaanvraag indient of bijvoorbeeld een telefoonabonnement wil hebben, dan wordt deze aanvraag door de kredietverstrekker of mensen van bijvoorbeeld Belcompany of the Phonehouse aangenomen. Dat zij uw aanvraag in behandeling nemen, wil echter niet altijd zeggen dat u het krediet of het abonnement ook daadwerkelijk krijgt. Dit is vaak het gevolg van […]