BKR Toetsing

Wanneer u een kredietaanvraag indient of bijvoorbeeld een telefoonabonnement wil hebben, dan wordt deze aanvraag door de kredietverstrekker of mensen van bijvoorbeeld Belcompany of the Phonehouse aangenomen. Dat zij uw aanvraag in behandeling nemen, wil echter niet altijd zeggen dat u het krediet of het abonnement ook daadwerkelijk krijgt. Dit is vaak het gevolg van een BKR toetsing. Wat een BKR toetsing nou precies is en hoe dat werkt, leest u hier.

Het BKR heeft gegevens van ruim 11 miljoen Nederlanders. Dus de meesten onder ons hebben wel eens een telefoonabonnement of een krediet afgesloten. Het is erg goed mogelijk dat de financiële gegevens die hiermee gemoeid zijn bij het BKR terug te vinden zijn. Het BKR slaat deze gegevens op, zodat ze vervolgens voor telecombedrijven en kredietverstrekkers, zoals banken, te raadplegen zijn.

De informatie die bij het BKR opgeslagen is, wordt geregistreerd in het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). De gegevens worden geregistreerd zodra een overeenkomst afgesloten is en worden weer verwijderd 5 jaar na afloop van de overeenkomst. Dus niet 5 jaar na het begin van de overeenkomst.

Bij de uitvoering van een BKR toetsing wordt gekeken naar hoe uw bij het BKR bekend staat.  Het doel van een BKR controle is om informatie in te winnen zodat men over uw financiële situatie. Hiermee kan de kredietverstrekker bepalen of het verstandig is om u een lening te geven. De gegevens worden opgevraagd uit een informatiesysteem wat het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) wordt genoemd. In dit systeem zijn uw persoonsgegevens en ook uw kredietgegevens opgeslagen. In het CKI staan de volgende gegevens:

1) Persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

2) Kredietgegevens

 • Geleende Bedrag
 • Belangrijke data voor de totstandkoming van de lening
 • Soort overeenkomst tussen u en de kredietverstrekker
 • Bijzonderheden

Niet alle instanties hebben toegang tot deze gegevens. Verder geldt dat niet in alle gevallen een toetsing wordt uitgevoerd. Alleen bedrijven en instanties die aangesloten zijn bij het BKR hebben toegang tot deze gegevens alsmede u zelf.

1.1 De betalingsgeschiedenis

In het CKI wordt uw financiële betalingsgeschiedenis bijgehouden door middel van  bijzondere vermeldingen. Deze vermeldingen worden in het CKI gezet als er iets bijzonders gebeurd met uw financiële situatie. Dit is zowel wanneer er sprake is van een herstel als wanneer er sprake is van een achterstand op uw betalingen. Een achterstand wordt aangeduid met de letter A (van Achterstand) en een herstel (een herstel doet zich voor als de achterstand is ingelopen) met – u raadt het al – een H. Uw betalingsgeschiedenis is dus in te zien en op te vragen, maar alleen zichtbaar in coderingen.

1.2 Lopende Kredieten

Om een BKR controle te doen, zal de kredietverstrekker waar u een lening hebt aangevraagd uw financiële gegevens en verleden onder de loep nemen. Om dit te doen, heeft de kredietverstrekker toegang tot gegevens van kredieten van de volgende soorten:

 • krediet op afbetaling
 • flexibele kredieten
 • creditcard
 • kredietlimiet op uw bankrekening

Ook noemenswaardigheden over het verloop van de afbetaling van de bovenstaande kredieten, staan vermeld in het CKI. De kredietverstrekker maakt gebruik van deze gegevens om te bepalen of het een goed idee is om u een lening te geven. Let op ! Niet het BKR bepaalt of u een lening krijgt, maar de kredietverstrekker bepaalt dit !

BKR toetsing. Waarom dan?

BKR toetsing wordt gedaan, zodat mensen een krediet krijgen dat bij hun situatie past. Dat klinkt enigszins zweverig, maar het komt er in feite op neer dat er wordt geprobeerd om u uit de schulden te houden. De kredietverstrekker zit immers niet te wachten op klanten die niet kunnen betalen en u als consument zit niet te wachten op schulden. BKR toetsing is als het ware een mes dat aan twee kanten snijdt: Het is er zowel voor bescherming van de consument als voor bescherming van de kredietverstrekkers.

Hoe werkt BKR toetsing?

Het BKR gebruikt codes om kredieten te registeren. De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenissen:

AK = Aflopend krediet,
RK = Doorlopend krediet,
VK = Verzendhuis krediet,
HY = Hypotheek (achterstand),
SR = Schuldregeling,
RO = Overige Obligo’s,
TC = Telecommunicatievoorzieningen.

U ziet dus dat naast kredieten, zoals leningen en hypotheken, ook telecomabonnementen geregistreerd worden. Ook situaties worden geregistreerd met bepaalde codes. Hieronder vindt u die lijst:

A = Achterstand.
H = Achterstand, maar krediet loopt gewoon door.

1 = Aflossings- of schuldregeling getroffen na onstaan van de achterstand.
2 = Vordering is opeisbaar gesteld.
3 = Er is een bedrag hoger dan 249euro afgeboekt.
4 = Er is sprake van een onbereikbare kredietnemer of een kredietnemer die onbereikbaar was.

Lenen zonder BKR

Als u een negatieve codering heeft opgelopen, dan is een lening zonder BKR misschien een optie. Lees ook over het onderwerp BKR registratie.