BKR Registratie

Wanneer u een krediet afsluit, dan wordt dit nagenoeg altijd geregistreerd bij het BKR. Bijna iedere financiële instantie is aangesloten bij het BKR. Maar niet alleen financiële instellingen, maar ook aanbieders van telefoonabonnementen zijn vaak aangesloten bij het BKR. Als u dus een lening, hypotheek of telefoonabonnement afsluit, dan registreert het BKR de gegevens.

Waarom BKR Registratie ?

BKR registratie helpt andere kredietverstrekkers om te bepalen of u in aanmerking komt voor het krediet dat u heeft aangevraagd. Op die manier is er meer grip op de financiële gevolgen van het afsluiten van een krediet. Deze grip is nodig omdat noch de kredietverstrekker noch u als consument ook maar iets heeft aan schulden.

BKR toetsing

Met behulp van BKR Registratie kunnen financiële instellingen bekijken wat er over u bekend is bij het BKR. Als er tot 5 jaar geleden sprake is geweest van onvoldane of helemaal niet gedane betalingen, dan kan de kredietverstrekker dit zien. De gegevens die te vinden zijn in het CKI worden gebruikt om te toetsen of u voldoet aan de gestelde eisen.

Het CKI

Het CKI is het Centraal Krediet Informatiesysteem. De database die het BKR gebruikt om gegevens in op te slaan. De gegevens worden geregistreerd zodra de overeenkomst tussen u en de kredietverstrekker is afgesloten en worden weer verwijderd 5 jaar na afloop van de overeenkomst.

Lenen zonder BKR

Voor sommige mensen is een BKR registratie problematisch, omdat na BKR toetsing blijkt dat het verkrijgen van een lening niet mogelijk is. Hierdoor is er veel vraag naar geld lenen zonder BKR. Geld lenen zonder BKR houdt in dat u een lening aanvraagt waarbij de BKR toetsing niet wordt uitgevoerd. Op die manier kunt u dus lenen zonder dat u te maken krijgt met eventuele negatieve BKR registratie. Bedenk echter wel dat een BKR toetsing uitgevoerd wordt om zowel consument als kredietverstrekker te beschermen.

Andere mogelijkheden

De beste optie blijft sparen. Met lenen neemt u namelijk een risico. Bedenk dus altijd goed of u daadwerkelijk direct geld nodig hebt of dat het misschien nog wel even kan wachten. Denk ook goed na over het feit of de investering die u wil gaan doen een blijvende is. Als u bijvoorbeeld van plan bent geld te lenen voor het verbouwen van een keuken in een huurhuis, dan kunt u beter wachten tot u over genoeg geld beschikt voor een koophuis.