Geld Lenen Zonder BKR Toetsing

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, voordelen en nadelen van geld lenen zonder BKR? Laten we voorop stellen dat geld lenen vaak al het nodige regelwerk vereist. Bij geld lenen met BKR registratie komt er vaak nog wat meer bij kijken.

Een lening aanvragen. Hoe werkt dat?

Geld lenen zonder BKR toetsingHet aanvragen van een lening als u een negatieve BKR registratie heeft, is bij slechts enkele kredietverstrekkers mogelijk. Veel kredietverstrekkers zijn immers bij het BKR aangesloten. Zij controleren nagenoeg allemaal uw BKR gegevens en gebruiken deze om een beoordeling van uw kredietwaardigheid te maken. Hierdoor kan het voorkomen dat uw aanvraag bij een normale kredietverstrekker af wordt gewezen. Kort gezegd geeft een BKR controle antwoord op de vraag of u in staat bent om te voldoen aan uw financiële verplichtingen. Is dit niet het geval, dan zit het er dik in dat u wordt afgewezen.

Om lenen mogelijk te maken voor mensen met een BKR registratie, zijn er een aantal kredietverstrekkers die speciale leningen aanbieden. Geld lenen zonder BKR – ook wel geld lenen met BKR registratie genoemd – is het afsluiten van een lening zonder dat de kredietverstrekker een BKR controle doet.

BKR toetsing.

Bij de uitvoering van een BKR toetsing wordt gekeken naar hoe uw bij het BKR bekend staat.  Het doel van een BKR controle  is om informatie in te winnen zodat men over uw financiële situatie. Hiermee kan de kredietverstrekker bepalen of het verstandig is om u een lening te geven. De gegevens worden opgevraagd uit een informatiesysteem wat het CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem) wordt genoemd. In dit systeem zijn uw persoonsgegevens en ook uw kredietgegevens opgeslagen. In het CKI staan de volgende gegevens:

1) Persoonsgegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

2) Kredietgegevens

 • Geleende Bedrag
 • Belangrijke data voor de totstandkoming van de lening
 • Soort overeenkomst tussen u en de kredietverstrekker
 • Bijzonderheden

Niet alle instanties hebben toegang tot deze gegevens. Verder geldt dat niet in alle gevallen een toetsing wordt uitgevoerd. Alleen bedrijven en instanties die aangesloten zijn bij het BKR hebben toegang tot deze gegevens alsmede u zelf.

1.1 De betalingsgeschiedenis

In het CKI wordt uw financiële betalingsgeschiedenis bijgehouden door middel van  bijzondere vermeldingen. Deze vermeldingen worden in het CKI gezet als er iets bijzonders gebeurd met uw financiële situatie. Dit is zowel wanneer er sprake is van een herstel als wanneer er sprake is van een achterstand op uw betalingen. Een achterstand wordt aangeduid met de letter A (van Achterstand) en een herstel (een herstel doet zich voor als de achterstand is ingelopen) met – u raadt het al – een H. Uw betalingsgeschiedenis is dus in te zien en op te vragen, maar alleen zichtbaar in coderingen.

1.2 Lopende Kredieten

Om een BKR controle te doen, zal de kredietverstrekker waar u een lening hebt aangevraagd uw financiële gegevens en verleden onder de loep nemen. Om dit te doen, heeft de kredietverstrekker toegang tot gegevens van kredieten van de volgende soorten:

 • krediet op afbetaling
 • flexibele kredieten
 • creditcard
 • kredietlimiet op uw bankrekening

Ook noemenswaardigheden over het verloop van de afbetaling van de bovenstaande kredieten, staan vermeld in het CKI. De kredietverstrekker maakt gebruik van deze gegevens om te bepalen of het een goed idee is om u een lening te geven. Let op ! Niet het BKR bepaalt of u een lening krijgt, maar de kredietverstrekker bepaalt dit !

2. Geld lenen zonder BKR toetsing

Met een BKR controle wordt bekeken of het verstandig is om u een lening te geven. Dit komt erop neer dat de volgende vraag beantwoord moet worden:

Bent u in staat om  – na het aangaan van de lening – te voldoen aan de financiële verplichtingen die de lening meebrengt ?

Indien het antwoord hierop positief is, dan kan het zijn dat u ondanks een negatieve BKR registratie toch een lening af kunt sluiten, omdat u dan een laag risico bent voor de kredietverstrekker. Mocht u toch worden afgewezen, dan niet getreurd; op deze website vindt u vele links naar kredietverstrekkers waar geld lenen zonder BKR wel mogelijk is.

3. Vraag & Antwoord over geld lenen zonder BKR

Hier vindt u een aantal vragen die we vaak te horen krijgen over geld lenen zonder BKR.

3.1: Ik heb een hypotheek. Wordt dit meegenomen in de toetsing ?

In het CKI staat geen informatie over uw hypotheek, dus een kredietverstrekker zal deze gegevens niet bij het BKR kunnen opvragen. Let echter wel op: indien u hoge woonlasten heeft, dan ligt een deel van de verantwoordelijkheid om te bepalen of u de lening aankunt dus bij u!

3.2: Ik heb een kleine lening nodig. Wordt er een BKR toetsing uitgevoerd ?

Bij het BKR worden leningen geregistreerd waarvan het leenbedrag hoger is dan 500 euro.

3.3: Ik heb een grote lening nodig. Wordt er een BKR toetsing uitgevoerd ?

Bij het BKR worden leningen geregistreerd waarvan het leenbedrag lager is dan 125.000 euro.

3.4: Hoe lang blijven mijn gegevens bij het BKR in het CKI staan ?

Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens nog 5 jaar lang in het CKI vastgehouden. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat u geen lening kunt krijgen omdat u 3 jaar geleden problemen had om te voldoen aan uw betalingsverplichtingen.

3.5: Ik heb reeds een lening lopen. Is het mogelijk om nog een lening af te sluiten ?

Dit is uiteraard mogelijk, maar er zal gewoon een BKR toetsing worden uitgevoerd door de kredietverstrekker waar u een lening aanvraagt. Denk er echter om dat u niet een lening afsluit om een andere lening af te betalen. In zo’n geval komt u terecht in een cirkel waaruit zeer moeilijk de weg omhoog te vinden is. 

3.6: Is er een lijst beschikbaar van kredietverstrekkers waar geld lenen zonder BKR mogelijk is ?

Helaas beschikken wij niet over zo’n lijst. Echter, u vindt op deze website de nodige aanbieders van geld lenen zonder BKR toetsing, dus u kunt altijd een poging wagen.

Geld lenen zonder BKR in het kort

Uit bovenstaande is reeds gebleken dat lenen zonder BKR niet onmogelijk is. Uw krijgt te maken met een BKR toetsing als u wilt gaan lenen. Verder doet u er goed aan om een onafhankelijke raadgever in te schakelen. Zo iemand kan u bijstaan als u er zelf even niet uitkomt met al die financiële termen.